Biyoloji Günleri Başlıyor! Doğa Bilimleri Derneği Başkanı Altuğ Revnak Eti Okulumuza Geliyor!

Doğa Bilimleri, evren ve Dünya’daki düzene şekil veren kanunları incelemektedir. Bu alandaki çalışmaların tarihi milattan öncesine kadar uzanmasına karşın; bugüne