BİYOLOJİ DERSİMİZDE KALP DİSEKSİYONU

11.Sınıflar ile dana ve koyun kalbi üzerinde karıncık ve kulakçıklar incelendi. Laboratuvarımızda koroner damarlar, aort atardamarı ve toplardamarlar canlı canlı gözlendi. Purkinje lifleri ve his demetleri incelendi.

Öğrencilerin görerek öğrenmesi sağlandı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *