ERASMUS PROJELERİMİZ

Erasmus+ kapsamında Aydınkent Koleji olarak bu sene 9 farklı ülkenin iş birliğinde yürüteceğimiz 3 projemiz bulunmaktadır. Bu projelerimiz ile öncelikli amacımız öğrencilerimize uluslararası bir eğitim olanağı sağlamak ve onların dil becerilerini geliştirmelerinin yanında kişisel gelişimlerini de desteklemektir.

Öğrencilerimize farklı ülkelerin eğitimini yakından tanıma şansı verecek ve aktif olarak dil pratiği yapmalarını sağlayacak olan projelerimiz ;

1- Zoom Media ( Yoğunlaşan Sosyal Medya)
2- Watchful European Young Environmentalists (Çevreci Gençler)
3-Let’s Talk About STEM (STEM’İ Tanıyalım)

Her bir projemiz için katılımcı olan ülkelerimiz farklılık göstermekle birlikte  Erasmus+ kapsamında proje ortaklığı yaptığımız ülkelerimiz; İngiltere, Romanya, İspanya, İtalya, Portekiz, Finlandiya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya’dır. Projelerimiz 01.09.2019 tarihinde başlamış olup 31.08.2021′ e kadar devam edecek bir süreci kapsamaktadır.

Projelerimizin  diğer detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

                                     1- ZOOM MEDIA

 

Sosyal medya obezite, zorbalık ve saldırganlık, düşük öz güven, depresyon, olumsuz beden imajı ve diğer sorunların yanı sıra madde bağımlılığı gibi halk sağlığı sorunlarının da nedeni . Bu olumsuz etkilerin sosyal medya kullanımda sınırlama ve sansür yoluyla çözülebileceğine inanılsa da sansür ve sınırlama, kitle iletişim araçlarının yarattığı endişelere ve bunların çocuklar ve ergenler üzerindeki etkilere çözüm değil. Bu proje, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekme ve medyanın öğrenciler üzerindeki etkisini olumlu yönde kanalize ederek çocuklara eleştirel düşünmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

Many madia messages contribute to public health issues such as obesity, bullying and aggression, low self-esteem, depression, negative body image and substance abuse among other problems.
It’s believed that such problems can be solved through limitation and censorship. However, censorship and limitation are not desirable responses to the concerns about the mass media and their effects on the children and adolescents. We believe “that the best way to prevent this addiction is only possible with the children’s perception ” should be taken into account in directing children’s media consumption.

 

 PROJE ORTAKLARIMIZ

(The countries involved in this project):

                                          2-  WATCHFUL EUROPEAN YOUNG ENVIRNMENTALISTS 

.

Watchful EYEs çevremiz için bir sosyal girişim niteliğinde bir projedir. Bu proje ile çevreye verilen yıkıcı eğilimi durdurmak için hala bir şeyler yapabilecek olan bugünün gençlerinde çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.Hızla artan dünya nüfusu, plansız sanayileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler, bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla kullanılan tarım ilaçları, yapay gübreler ve artan deterjan gibi kimyasal maddelerin kullanımı giderek çevre kirliliğine neden olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak kirlenen hava, su ve toprak canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyecek boyutlara ulaşmıştır. Genel olarak çevre sorunları, insanların yaşadıkları hayat ortamının doğal yapısını tahrip etmektedir. Bu tahribat yaşamın yoğun olduğu alanlarda daha hızlı, yaşam ve yerleşimin olduğu bölgelerde daha yavaş olmaktadır. Bozulan bu doğal hayat çevre üzerinde yaşayan tüm canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanlar kendilerine daha rahat ve ferah yaşam koşulları sağlamak için doğal olarak çevreye zarar vermektedirler.

Bu proje ile öğrencilerin, yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirerek bilime ve ekolojiye olan ilgilerini arttırıp çevreye daha duyarlı olmalarını amaçlamaktayız.

The The Watchful EYEs is a social initiative for environment. We aim to raise awareness about todays environmental issues in today’s teens, who are actually the ones who can still do something to stop this destructive tendency. With globalization; our planet is faced with destruction as a result of not only materialist politics of the countries but also insensible attitudes of people towards nature. Nowadays, as technology and industry develops, problems of the environment increase and natural resources will soon run out. Concordantly, some species have become extinct and some are faced with danger of extinction, as well. We may be late for our losses but protecting the remains must be our privileged response.The aim of the Watchful EYEs is to increase our student’s attention to science and ecology by developing their lifelong learning skills that will allow all of them to be critical and conscious about European challenges.

PROJE ORTAKLARIMIZ (The countries involved in this project):

 

3- LET’S TALK ABOUT STEM

 

 

Modern toplumların ekonomisi doğrudan veya dolaylı olarak STEM disiplinleri etrafında dönmektedir. STEM disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır. Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre olması ile ortaya çıkan bir kavramdır. Bu projemizin amacı;
-Projeye doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan öğretmen ve öğrencilere belirli becerilerin kazanılmasını ve mesleki becerilerin güçlendirilmesini sağlamak,
-Açık ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin geliştirilmesini yaygınlaştırmak,
-Farklı eğitim ve öğretim sektörleri arasındaki geçirgenliği teşvik etmek,
-Okullardaki eğitim ve öğretimin kalitesini uluslararası iş birliği çerçevesinde geliştirmektir.

The whole economy of modern societies rotates directly or indirectly around the STEM disciplines. STEM Education includes the fields of information technology, engineering, earth sciences, science, mathematics, physics, astronomy, chemistry, life sciences.
The proposal aims to;
– promote the acquisition of specific skills and the strengthening of the professional skills of the teachers of the schools directly and indirectly involved in the project
– support the development of the basic and transversal skills of the learners of their vocational training, i.e. oriented towards the labour market
– support dissemination and systematic actions of open and innovative teaching methods
– to stimulate the permeability between different sectors of education and training
– improve the quality, innovation and internationalization of school education and training through transnational cooperation.

 

 PROJE ORTAKLARIMIZ (The countries involved in this project):