Özel Aydınkent Anadolu Lisesi

Bilim ve teknolojinin sürekli gelişim içinde olduğu çağımızda; başarılı, deneyimli, uzman, çağdaş ve laik bir öğretim kadrosuyla geleceğin kültürlü, sosyal ve özgür düşünceli bireylerini yetiştiriyoruz.Okulumuza alınacak yeni öğrenciler yönetmelikler ve sınavlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Özel Aydınkent Anadolu Lisesi’ne her yıl 32 öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. Sınıflarımız azami 16 kişiliktir.
Ara sınıflara öğrenci alımında aşağıda belirtilen ölçütlere göre değerlendirmeler yapılır:

  • Öğrencinin 8.sınıfta girdiği sınavdaki aldığı sonuç,
  • Lisede okuduğu yıllardaki ders notları,
  • Kurumumuzun öğrenciye uygulayacağı sınav sonucu,
  • Rehber öğretmen görüşmesi,
  • Yönetici görüşmesi.

Bütün bu değerlendirmelerin sonucunda eğer uygunluk ortaya çıkarsa öğrenci alımı gerçekleşir.

Öğrenciler sınıflarına göre ders sınavlarının haricinde deneme sınıflara göre değişen sayılarda deneme sınavlarına alınmaktadır. Hem ders sınavları, hem deneme sınavları sonucunda öğrencilerin sonuçlarını ve kazanımlarını değerlendiren akademik kurulumuz desteğe ihtiyacı olan öğrencileri tespit eder ve öğrenciye elde edemediği kazanımları alabilmesi için ek çalışmalara başlar. TYT – AYT çalışmalarımız 11. sınıftan itibaren başlar.

Okulumuzda yabancı dil 9. ve 10. sınıflarda kur sistemi uygulanmaktadır. Kur sistemiyle beraber öğrencilerimiz, belirli dönemlerde tüm dünyada ortak uygulanan ONLINE sınavlara girerek dil seviyelerini ölçme şansını yakalamaktadırlar.

Akademik yönlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve ilgilerine cevap verebilen, kapsamlı bir güçlendirme sistemi uygulanır. Öğrencilerin yaratıcı düşünme, sorun çözme, karar verme, öğrenmeyi öğrenme, etkili iletişim kurma, araştırma yapma becerilerinin geliştirilmesi sağlanır. Okulumuzda öğrenci, aile ve öğretmen bir bütün olarak kabul edilerek onların eğitim ve öğretimden beklentileri çerçevesinde biçimlenmiş bir sistem uygulanır. TYT – AYT çalışmalarında, laboratuvar destekli FEN-MATEMATİK dersleri ile nitelikli ve kalıcı bilgi içeren Edebiyat-Sosyal ve Yabancı Dil dersleri programa paralel olarak yürütülür ve dal öğretmenleri ile birebir yapılan etütlerle desteklenir. Çağdaş anlayışı ilke edinmiş, öğrencisini tanıyan, yönlendiren, birey kavramının farkında olan ve tüm öğrencilere birebir ilgi gösteren yönetici ve öğretmenlerimiz okulumuzun her alanda başarıya ulaşmasında en büyük etkendir.

Seçkin öğretim kadrosu ile;

  • Laboratuvar destekli, nitelikli ve kalıcı bilgi içeren fen ve matematik dersleri,
  • Öğrenciyle kurs ve etüt çalışmaları,
  • Yabancı dil eğitiminde öğrencilerimizin dinleme, anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek için görsel ve işitsel eğitim,
  • Ders programlarıyla paralel TYT – AYT çalışmaları yapılmaktadır.