Özel Aydınkent Fen Lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğine göre merkezi sistemle öğrenci kabul eden ve eğitim veren bir okuldur. Okula kayıtlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu takvime göre yapılmaktadır.

Özel Aydınkent Fen Lisesi’nde öğretim süresi 4 yıldır. Özel Aydınkent Fen Lisesi, öğrencilerini akademik ve sosyal yönden üstün düzeyde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nitelikte öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimizin başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği olimpiyat ve proje yarışmalarına katılımları teşvik edilir. Ayrıca özellikle son sınıfta yoğunlaştırılan üniversite giriş sınavlarına hazırlık çalışmaları yapılır ve bu çalışmalar periyodik olarak yapılan konu tarama ve deneme sınavları ile sınanıp eksik kalan konuların ve becerilerin geliştirilmesi için ek çalışmalar yapılır.

Özel Aydınkent Fen Lisesi’nde öğrencilerin pozitif bilimlerin bilgi alt yapısını kavramaları, alan derslerini temelden başlayarak hedef odaklı öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Özel Aydınkent Fen Lisesi’nin öğrencileri hayallerindeki bilimsel geleceği eleştirel bakış açısı, objektif öğrenim anlayışı ve araştırma becerisiyle kariyere dönüştürme şansı elde ederler.
Özel Aydınkent Fen Lisesi’nde tüm sınıflar 16 kişiliktir.
Özel Aydınkent Fen Lisesi’nde öğretim Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Programı uygulanmaktadır. Özel Aydınkent Fen Lisesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Müfredatının yanı sıra yoğun olarak TYT – AYT çalışmaları ile öğrencilerin üniversiteye hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Akademik kadro, alanlarında uzman, yüksek öğrenimli öğretmenlerden oluşmaktadır.

Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri, modern araçlarla donatılmış laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Bilim Danışma Kurulu” ile projeler ve araştırmalara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Lise 3. sınıflarda her dönemde beş taneden az olmamak üzere 3’er saatlik TYT – AYT sınavı yapılmakta, ölçme değerlendirmeden alınan sonuçlara göre rehberlik servisi ve öğretmenlerimiz tarafından değerlendirilerek eksik kaldığı tespit edilen konular mutlaka tekrar edilmektedir.
Öğrencilerin ilgi ve becerilerine göre kulüp çalışmaları yapılmaktadır.
Öğretmenlerimiz tarafından 3-4 kişilik öğrenci gruplarıyla “Ulusal Bilim Olimpiyat Kurulu” sınavlarına hazırlık yapılmaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversitelere tanıtım amaçlı geziler düzenlenerek üniversiteye giriş sınavına motive olmalarına yardımcı olunmaktadır.
Rehberlik Servisi tarafından mesleki bilinçlendirme ve yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.